DESPRE NOI

Vă mulţumim că aţi ales să ne vizitaţi. Sperăm că navigând în continuare prin site, vă veţi putea face o idee cât mai exactă şi concretă despre oferta în educaţie medicală pe care v-o punem la dispoziţie. Sperăm că toate acestea vă vor ajuta să luaţi decizia corectă în ceeea ce priveşte cariera dumneavoastă.
Credem că vă putem oferi oportunităţi în a vă specializa în meseriile în care şcolarizăm, oferindu-vă astfel posibilitatea de a vă alege un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor şi dorinţelor dumneavoastră şi în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii din Oltenia şi nu numai. Vă dorim navigare plăcută !

MISIUNE

Misiunea asumată de Centrul de Educaţie şi Formare "CASMED" este de a asigura cadrul general pentru realizarea formării profesionale continue a adulţilor şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii.


CASMED

Centrul de Educaţie şi Formare "CASMED" este unul dintre cel mai importante centre din Oltenia pentru pregătirea de specialişti în domeniul medical având avizul Ministerului Sănătăţii . Centrul organizează cursuri de iniţiere şi calificare în domeniul sănătate, igienă, servicii sociale, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA), Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Mai multe...
CERTIFICARE

Certificatele de competenţe profesionale eliberate de către Centrul de Educaţie şi Formare CASMED sunt recunoscute la nivel naţional şi în statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Se eliberează CERTIFICAT DE CALIFICARE (nivel II) şi CERTIFICAT DE ABSOLVIRE (nivel III).

Mai multe...
Rezultate

Pe parcursul celor peste 14 ani de activitate în educaţie medicală, am dezvoltat parteneriate strategice cu scopul facilitării accesului şi integrării profesionale pe piaţa muncii, susţinând totodată formarea profesională ca mijloc de dezvoltare a capitalului uman, aşa cum este definită şi adaptată ea astăzi la nivel European. Absolvenţii noştri lucrează în spitale, policlinici, azile/centre de bătrâni, creşe, grădiniţe, clinici medicale din ţară şi străinătate sau şi-au deschis propria afacere.

EXPLORE
Finalitate

Urmărind trendul pieţei de muncă din zona regiunii Oltenia, Slatina, Tg. Jiu, Drobeta Tr. Severin, Craiova şi ţinând seama de cererea de forţă de muncă pe plan local, şi regional organizăm cursuri de formare profesională, autorizate conform O.G 129/2000 republicată, cu predare în clasă, finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire, după susţinerea unui examen final.

EXPLORE

CE NE RECOMANDĂ

Cursurile sunt susţinute de cadre didactice spacializate sau de specialişti acreditaţi în domeniu, pe baza curriculei aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Pregătirea practică se desfăşoară în spitale, clinici sau saloane de masaj prin parteneriatele încheiate cu aceştia.

@admaris_smith

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.

Cadre specializate

CADRE CU ÎNALTA PREGĂTIRE
@cyril_borne

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.

Discipline specifice

CURRICULA APROBATĂ DE MEN ŞI MMJS
@kaira_lupkin

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.

Pregătire practică

PRACTICA ÎN UNITĂŢI SANITARE
@eadbert_roll

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.

Integrare pe piaţa muncii

INSERŢIE PROFESIONALĂ
650

Cursanţi

435

Absolvenţi

364

Angajări

169

Premii

ACTIVITĂŢI

• Cursul este o sinteză a materiilor de specialitate din cadrul unităţilor de profil: medicale, kinetoterapie şi balneofizioterapie;
• Suportul de curs se distribuie gratuit pentru fiecare program de formare;
15 AUG

PREGĂTIREA TEORETICĂ

• Se pune accentul pe experienţa profesorilor şi pe puterea lor de transmitere a informaţiilor; pregătire formală prin participare la orele de curs;

MAI MULTE...
20 AUG

PREGĂTIREA PRACTICĂ

• Instruirea practică se face în spitale, unităţi medicale, centre de sănătate etc;

MAI MULTE...
25 AUG

EXCURSION

Donec sed odio dui nulla vilae eli libem.Donec sed odio dui nulla vilae eli libem.

MAI MULTE...
28 AUG

GRADUATION CEREMONY

Donec sed odio dui nulla vilae eli libem.Donec sed odio dui nulla vilae eli libem.

MAI MULTE...

ECHIPA NOASTRĂ

CONTACT

Pentru înscrieri la cursurile noastre sau pentru orice informaţie care v-ar putea fi de folos în cazul în care decideţi să vă diversificaţi pregătirea profesională, completaţi formularul sau contactaţi-ne!

ADRESA:

B-dul. Gheoghe Chiţu nr. 48
cod 200349
Craiova.

Telefon:

0746.570.097;  0766.598.701

E-mail:

contact@educatiesiformare.ro

Website:

www.educatiesiformare.ro